ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ Click!

Dec 02

PaySmile คืออะไร?

- PaySmile เป็นบริการช่วยเหลือการ ซื้อ-ขาย สินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยจะพักเงินของผู้ซื้อ ไว้ที่ PaySmile ก่อน หลังจากท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว… ทาง PaySmile จึงจะโอนเงินให้กับผู้ขายสินค้า เป็นอันจบรายการ

PaySmile มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

- PaySmile มีค่าใช้จ่าย 3% ของมูลค่าสินค้าที่มีการซื้อขาย โดยจะหักออกในขั้นตอนที่โอนเงินให้กับผู้ขาย ดังนั้น ต้นทุน 3% ดังกล่าว จึงตกเป็นภาระของผู้ขายสินค้า หากผู้ขายสินค้าไม่ต้องการรับผิดชอบภาระตรงนี้ ก็เพียงปรับราคาให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยกับต้นทุนที่ต้องจ่าย

ขั้นตอนการทำงานของ PaySmile เป็นอย่างไร?

- ขั้นตอนของ PaySmile นั้นเข้าใจง่ายมาก ท่านสามารถดูการทำงานของเราได้ โดย คลิกที่นี่!

สนใจใช้บริการ PaySmile เริ่มอย่างไร?

- เพียงสมัครใช้บริการ! ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้า ก็เริ่มใช้บริการได้ทันที สมัครสมาชิกคลิก!

preload preload preload