ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ Click!

Aug 13

Badge นักธุรกิจ

นักธุรกิจ (Verified)

  • มีการส่งเอกสารยืนยันการสมัคร ประกอบไปด้วย บัตรประชาชน, สมุดบัญชีธนาคาร, รูปถ่าย
  • ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับ ผู้ซื้อ/ผู้ขาย
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สมัครสมาชิกที่นี่

Badge ผู้ต้องสงสัย

ผู้ต้องสงสัย

  • มีประวัติการซื้อขายที่ไม่ดี
  • ไม่ต้องสมัครสมาชิก admin จัดให้


preload preload preload