ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ Click!

Apr 07

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตั้งแต่ 23.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2556

ถึงวันที่ 23.00 น. ของวันที่ 14 เมษายน 2556

ระหว่างช่วงนั้น สามารถพูดคุยกันได้ที่ Facebook

เพื่อประสิทธิภาพของทางเว็บที่ดียิ่งขึ้น จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อ admin@getapple.net

ขอบพระคุณครับ

preload preload preload