Page 1 of 3

ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 20 Aug 2017, 15:16
by wic29
เป็น iPod ตัว Demo (ตัวโชว์) สีเงิน จากร้านค้าในอเมริกา ยังไม่ได้ใช้งาน ตัวเครื่องยังอยู่ในห่อพลาสติก ด้านหลังมีรอยขนแมวบางๆ อยู่ 2-3 ขึด


ขายราคา 12,000 บาท ส่ง ems ฟรี
โทร. 081 498-2829


Image

Image

Image

Image

Image

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 24 Aug 2017, 20:54
by wic29
สอบถามได้ครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 26 Aug 2017, 08:46
by wic29
สอบถามได้ครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 30 Aug 2017, 18:19
by wic29
สอบถามได้ครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 02 Sep 2017, 19:55
by wic29
สอบถามได้ครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 09 Sep 2017, 08:43
by wic29
สอบถามได้ครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 15 Sep 2017, 18:41
by wic29
สอบถามได้ครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 20 Sep 2017, 18:39
by wic29
สนใจสอบถามได้นะครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 25 Sep 2017, 18:08
by wic29
สนใจสอบถามได้นะครับ

Re: ขาย iPod Classic 160GB Gen 7 ใหม่

PostPosted: 29 Sep 2017, 22:04
by wic29
สนใจสอบถามได้นะครับ